Gasflessen zijn erg handig, maar ze kunnen ook zeer gevaarlijk zijn als je er niet op de juiste manier mee omgaat. Om veiligheid te garanderen geven we je puntsgewijs een aantal tips om veilig om te gaan met gasflessen.

Tips om gasflessen op de juiste manier te gebruiken

 • Bewaar en transporteer je gasfles altijd in de rechtopstaande positie.
 • Zorg ervoor dat de brander van het kooktoestel zich op een hoger niveau bevindt dan de bovenkant van de cilinder.
 • Als je gasfles zich binnenshuis bevindt, zorg er dan voor dat hij zich in een goed geventileerde ruimte bevindt.
 • Nadat je klaar bent met koken, schakel dan zowel de brander als de gasfles uit.
 • Gebruik nooit een open vlam om te controleren of er een gaslek is.
 • Maak voor volledig veilige stalling van gasflessen gebruik van een gasflessenopslag.

In geval van een gaslek

 • Je detecteert een lek door de doordringende geur van LPG (vloeibaar petroleumgas)
 • Zet alle losse vuurtjes uit, zoals die van lucifers of kooktoestellen.
 • Schakel de regelaar uit en verwijder de fles van het ventiel.
 • Schakel geen elektrische apparaten, schakelaars of telefoons aan of uit, omdat dit een vonk van het lekkende gas kan doen ontbranden die brand kan veroorzaken.
 • Open alle deuren en ramen om de ruimte te beluchten.
 • Verwijder de gasfles uit de kamer en breng hem naar buiten naar een open ruimte als het veilig is om dit te doen.
 • Verlaat het huis, waarschuw je buren en kom pas terug als is bevestigd dat het veilig is om dit te doen.

Bij het transport van je gasfles

 • Laat de gasfles niet in een gesloten voertuig in direct zonlicht achter.
 • Transporteren in een rechtopstaande positie.
 • Houd het op een koele plaats en uit de buurt van vuur.
 • Vermijd het transport van de gasfles in de passagiersruimte. Bewaar de cilinder in de kofferbak.